Naše poslanie

Ako výrobca lieku Essentiale® usilujeme o to, aby zdravie pečene bolo vnímané ako dôležitá súčasť celkového zdravia nášho organizmu. Vďaka schopnosti pečene sa regenerovať môžeme vstupovať do každého dňa s elánom a naplno využiť energiu, ktorú nám sprostredkováva pečeň.

Snažíme sa rozširovať povedomie o tom, že zdravý životný štýl musí zahŕňať aj náležitú starostlivosť o zdravie pečene. Usilujeme sa o to, aby bola starostlivosti o pečeň venovaná patričná pozornosť, a prostredníctvom intenzívnej osvety do tejto snahy aktívne zapájame tiež odbornú verejnosť.

Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou lieku Essentiale®.


PRINCÍP

Poškodenie pečene môže mať veľmi mierne a nenápadné prejavy, ktoré možno ľahko prehliadnuť. Prospešné účinky lieku Essentiale® na pečeň sú ale dobre zrejmé z výsledkov ultrazvukových vyšetrení.

Pri lieku Essentiale® sú k dispozícii spoľahlivé klinické dôkazy o jeho priaznivom účinku pri nasledovných indikáciách:


LIEK ESSENTIALE® MÁ TROJITÝ MECHANIZMUS ÚČINKU

Urýchľuje obnovu poškodených pečeňových buniek.

Zlepšuje ich funkciu.

Podporuje ich regeneráciu.

Liek Essentiale® podporuje zdravie pečene, a tým pomáha posilňovať celkový zdravotný stav. Významným spôsobom zároveň zlepšuje príznaky súvisiace s nealkoholovou tukovou chorobou pečene (NAFLD).

Liek Essentiale® má u pacientov s NAFLD a metabolickými poruchami aj ďalšie výhody:

  • slúži ako doplnok k metabolickej liečbe u pacientov s diabetom,
  • prispieva k normalizácii hladín cholesterolu.

Liek Essentiale® sa nespája so žiadnymi závažnými nežiaducimi účinkami a jeho priaznivý bezpečnostný profil bol preukázaný v klinických štúdiách u viac ako 2 000 pacientov. 


NÁŠ PRÍBEH

Essentiale® je liek s priaznivým účinkom na pečeň. Obsahuje vysokú koncentráciu purifikovaných (čistených) esenciálnych fosfolipidov (EPL), ktoré uľahčujú regeneráciu poškodených pečeňových buniek.

História lieku Essentiale® začala pred 100 rokmi v nemeckom Kolíne nad Rýnom; liek bol na trh uvedený v roku 1987. Výskum, vývoj a klinické skúšanie patrí už niekoľko desaťročí medzi hlavné priority našej spoločnosti. Liek Essentiale® je liekom spoločnosti Sanofi — nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti so sídlom vo Francúzsku.

V súčasnosti je liek Essentiale® celosvetovým lídrom na trhu medzi voľnopredajnými liekmi určenými na liečbu pečene a sprevádzajú ho viac ako 50-ročné skúsenosti s esenciálnymi fosfolipidmi a ich použitím pri starostlivosti o pečeň.


NÁŠ PRÍSĽUB

Viac ako 80 % lekárov a spotrebiteľov je spokojných s liečbou pomocou Essentiale®.

Skúsenosti s použitím lieku Essentiale® sú všeobecne dobré alebo veľmi dobré u 100% pacientov. 96% pacientov uvádza dobrú alebo veľmi dobrú spokojnosť s úľavou od príznakov, pre ktoré liek Essentiale® užívajú.


NAŠE PRODUKTY

Účinnosť a bezpečnosť lieku Essentiale® sa preukázala vo viac ako 200 klinických štúdiách.

2 lieky značky Essentiale®: