Až donedávna sa predpokladalo, že ochorenia pečene súvisia najmä s nadmernou konzumáciou alkoholu alebo s vírusovým zápalom tohto orgánu. Alkohol zostáva i naďalej významným problémom, ktorý spôsobuje značné poškodenie pečene; štúdie však začali poukazovať i na ďalšie faktory, ktoré súvisia s nezdravým životným štýlom. Preto sa definovalo a klasifikovalo nové ochorenie, nazývané chorobou z blahobytu, tzv. nealkoholová tuková choroba pečene. Často sa označuje skratkou NAFLD a je preň charakteristické „stukovatenie“ pečene, ktoré vzniká na podklade iných príčin ako je konzumácia alkoholu.

Za posledné dve desaťročia sa nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) rozrástla z relatívne neznámeho ochorenia na celosvetovo najčastejšiu príčinu chronického ochorenia pečene. Predpokladá sa, že v súčasnosti trpí tukovou chorobou pečene (NAFLD) 25 % svetovej populácie. To znamená, že touto chorobou môže trpieť každý štvrtý dospelý človek, t. j. približne 1,3 miliardy ľudí na celom svete.

Alkohol zostáva i naďalej významným problémom, ktorý spôsobuje značné poškodenie pečene.

Aké sú príčiny NAFLD?

Hoci sa nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) klasifikuje ako choroba z blahobytu a vo všeobecnosti sa považuje za závažné zdravotné riziko, jej vzťah k metabolickým dysfunkciám zostáva do značnej miery neznámy. Medzinárodný vedecký tím nedávno navrhol zmenu názvu ochorenia z „nealkoholovej tukovej choroby pečene“ (NAFLD) na „tukovú chorobu pečene spojenú s metabolickou dysfunkciou“ (MAFLD), ktorý lepšie odráža metabolickú súvislosť tejto poruchy.

Stále prebiehajú výskumné štúdie faktorov spôsobujúcich NAFLD; je však známe, že uvedené faktory sa dajú rozdeliť na genetické a vonkajšie. Medzi najznámejšie rizikové faktory vzniku NAFLD patrí:

Aké sú príznaky NAFLD?

S nealkoholovou tukovou chorobou pečene zvyčajne súvisia nasledovné príznaky:

slabosť, únava

malátnosť

poruchy spánku

porucha pozornosti

nechutenstvo

bolesť v pravom podrebrí

Ako sa NAFLD diagnostikuje?

Diagnóza NAFLD sa stanovuje na základe klinického rozhovoru s pacientom, výsledkov laboratórnych testov a zobrazovacích vyšetrení. Diagnóza sa potvrdzuje na základe výsledkov z histologického vyšetrenia vzorky získanej pri biopsii pečene. Pri stanovení diagnózy je veľmi dôležité vylúčiť iné príčiny tukovej choroby, napr. nadmernú konzumáciu alkoholu a iné chronické ochorenia pečene.

Pri hodnotení progresie fibrózy tkaniva pečene v priebehu progresívnych štádií NAFLD môže byť vhodné použiť určité neinvazívne diagnostické vyšetrenia, napr. skóre NFS, ktoré analyzuje 6 faktorov: vek, BMI, výsledky laboratórnych testov (glukózu v krvi), AST a ALT, počet krvných doštičiek, hladinu albumínu.

Ako sa lieči NAFLD?

V prvej línii liečby sa zvyčajne využívajú nasledovné postupy:

Niektoré postupy na liečbu NAFLD odporúčajú na podpornú liečbu lieky druhej línie a lieky s obsahom esenciálnych fosfolipidov obsiahnutých aj v lieku Essentiale®.

Ako predchádzať vzniku NAFLD?

V prevencii NAFLD je obzvlášť dôležité sústrediť sa na zdravý životný štýl a stravovacie návyky:

Najčastejšie otázky

  • Pri tomto ochorení rozlišujeme nasledovné 4 štádiá:

    1. ľahká tuková choroba pečene alebo steatóza (NAFLD)
    2. nealkoholový zápal alebo steatohepatitída (NASH)
    3. fibróza
    4. cirhóza
  • Za rozvoj NAFLD je z podstatnej časti zodpovedný životný štýl. Zmenou stravovacích návykov a zvýšením fyzickej aktivity, ktorá vedie k zníženiu telesnej hmotnosti, sa dá pozitívne ovplyvniť stav pečene. Preukázalo sa, že fyzická aktivita znižuje obsah tuku v pečeni. Zároveň sa preukázalo, že úbytok hmotnosti má pozitívny vplyv na hladiny aminotransferáz v laboratórnych testoch a > 10 % úbytok hmotnosti vedie u väčšiny pacientov k remisii (zvratu) NAFLD.


Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou lieku Essentiale®.

Vyberte si správny liek Essentiale® podľa svojich potrieb a zistite, aké sú rozdiely medzi liekmi Essentiale® 300 mg  a Essentiale® forte 600 mg.


Zistite viac o najčastejšie ochorenia pečene