A woman sits on the floor next to her dog.

Mechanizmus vzniku liekmi navodeného poškodenia pečene nie je celkom známy, s najväčšou pravdepodobnosťou je však táto porucha spôsobená súhrou daného liečiva (zloženie, dávka, dĺžka užívania) a individuálnymi charakteristikami postihnutej osoby (vek, pohlavie, nutričný stav, atď.).

Mechanizmus vzniku liekmi navodeného poškodenia pečene nie je celkom známy.

Aké sú príčiny liekmi navodeného poškodenia pečene?

Liekmi navodené poškodenie pečene (DILI = Drug-induced liver injury) môže byť spôsobené nesprávnym použitím alebo zneužitím viac ako 800 rôznych liečivých látok a toxínov, ktoré môžu mať škodlivý účinok na pečeň.

Liekmi navodené poškodenie pečene môže vzniknúť:

Ako sa diagnostikuje liekmi navodené poškodenie pečene?

Liekmi navodené poškodenie pečene zahŕňa široké spektrum stavov a jeho príznaky sa môžu líšiť v závislosti od typu a intenzity. Medzi príznaky môžu patriť drobné abnormality náhodne zistené pri laboratórnych testoch, ako aj závažné poškodenie pečene, ktoré má za následok jej akútne zlyhanie ohrozujúce život a zdravie pacienta.

Liekmi navodené poškodenie pečene má tri formy:

  1. akútne zlyhanie pečene (DILI je najčastejšou príčinou akútneho zlyhania pečene v západných krajinách), ktoré sa môže vyvinúť v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov po užití toxickej látky,
  2. latentné alebo klinicky preukázateľné poškodenie pečene (prejavujúce sa zvýšením pečeňových enzýmov ALT a AST),
  3. akútna steatóza pečene.

Ako sa diagnostikuje liekmi navodené poškodenie pečene?

Diagnostika liekmi navodeného poškodenia pečene môže byť pre hepatológov zložitá, pretože pre toto ochorenie neexistujú žiadne špecifické testy alebo markery. Po dôkladnom rozhovore s pacientom sa lekári snažia najskôr vylúčiť iné, častejšie ochorenia pečene, ako napr. steatózu pečene, vírusovú hepatitídu B alebo C či prekonanie autoimunitného ochorenia v minulosti. Počas rozhovoru je pre lekára nesmierne dôležité zaznamenať informácie o liekoch užívaných v súčasnosti i v minulosti a o potenciálnom vystavení sa toxínom. Pri diagnostike môžu byť užitočné aj laboratórne testy. V prípade dlhodobo pretrvávajúcich príznakov môže byť nevyhnutné vykonať taktiež biopsiu pečene.

Pre toto ochorenie neexistujú žiadne špecifické testy.

Ako sa liekmi navodené poškodenie pečene lieči?

Liečba liekmi navodeného poškodenia pečene sa takmer vždy začína vysadením lieku, ktorý lekár vyhodnotí ako poškodzujúce pečeň (hepatotoxický). Liečba sa podporuje liekmi, ktoré majú ochranný účinok na pečeň. Ak prerušenie liečby prináša pozitívne výsledky, je prognóza zvyčajne priaznivá. V prípade akútneho zlyhania pečene môže byť nevyhnutná aj transplantácia tohto orgánu.

Ako predchádzať liekmi navodenému poškodeniu pečene?

Je vhodné mať na pamäti niekoľko zásad, ktoré vás ochránia pred liekmi navodeným poškodením pečene:

  • lieky si dávkujte vždy podľa pokynov lekára alebo v súlade s informáciami uvedenými v príbalovej informácii,
  • nikdy neužívajte lieky spolu s alkoholom,
  • pri užívaní všeobecne známych liekov proti nachladnutiu s obsahom paracetamolu postupujte opatrne, pretože pri týchto liekoch môže ľahko dôjsť k predávkovaniu nad maximálnu prípustnú dennú dávku.

Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou lieku Essentiale®.

Vyberte si správny liek Essentiale® podľa svojich potrieb a zistite, aké sú rozdiely medzi liekmi Essentiale® 300 mg  a Essentiale® forte 600 mg.

Essentiale® 300 mg

Essentiale® 300 mg je voľnopredajný liek, ktorý sa používa na zlepšenie subjektívnych zdravotných ťažkostí, ako je nedostatok chuti do jedla, pocit tlaku v pravej časti nadbrušia ako dôsledok toxicko-nutričného poškodenia pečene, a pri zápale pečene. Obsahuje 300 mg účinnej látky – esenciálnych fosfolipidov (EPL).

Prečítajte si ďalšie informácie

Essentiale® forte 600 mg

Essentiale® forte 600 mg je voľnopredajný liek ktorý sa používa na zlepšenie subjektívnych zdravotných ťažkostí, ako je nedostatok chuti do jedla, pocit tlaku v pravej časti nadbrušia ako dôsledok toxicko-nutričného poškodenia pečene, a pri zápale pečene. Obsahuje 600 mg účinnej látky – esenciálnych fosfolipidov (EPL).

Prečítajte si ďalšie informácie

Zistite viac o najčastejšie ochorenia pečene