A woman sits on the floor next to her dog.

Funkčné pečeňové testy–AST a ALT

Prečítajte si ďalšie informácie o pečeňových testoch a skontrolujte, v ktorých prípadoch je vhodné tieto testy vykonať.

Funkčné pečeňové testy

Základnou diagnostickou metódou, ktorá slúži na stanovenie zdravotného stavu pečene, sú krvné testy – všeobecne označované ako funkčné pečeňové testy. Tieto testy zahŕňajú analýzu určitých enzýmov, ktoré súvisia s funkciou pečene, a stanovenie hladiny bilirubínu (hlavného žlčového farbiva). Funkčné pečeňové testy umožňujú odhaliť chronické ochorenia pečene (napr. zápal pečene spôsobený vírusom hepatitídy B alebo C, „stukovatenie“ spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu alebo poškodenie pečene spôsobené liekmi).

Čo je AST a ALT?

Medzi dva hlavné pečeňové enzýmy patrí:

 • alanínaminotransferáza (ALT),
 • aspartátaminotransferáza (AST).

Oba enzýmy hrajú v tele dôležitú úlohu, pretože sa zúčastňujú na procese premeny bielkovín. Funkčné pečeňové testy zahŕňajú hodnotenie aktivity týchto enzýmov, ktoré sa nachádzajú v pečeňových bunkách (hepatocytoch). V prípade čo i len nepatrného poškodenia pečene, bez ohľadu na jeho príčinu, sa do krvného obehu uvoľňuje zvýšené množstvo týchto enzýmov. Čím je poškodenie pečene rozsiahlejšie, tým vyššie sú aj hladiny uvedených enzýmov v krvi.

Čo môžu signalizovať zvýšené alebo znížené hladiny enzýmov AST a ALT?

Zvýšená hladina transamináz (AST a ALT) poukazuje na poškodenie pečeňových buniek.

Kedy je potrebné vykonať funkčné pečeňové testy?

Vykonanie funkčných pečeňových testov je potrebné zvážiť najmä vtedy, ak pacient užíva určité lieky alebo ak sa u neho objaví žltačka, ascites alebo iné príznaky naznačujúce chronické ochorenie pečene:

Nafukovanie
 

Bolesť pod pravým rebrovým oblúkom

Nepríjemné pocity v hornej časti brucha, pocit tlaku, plnosti, distenzie

Chronická únava, pocit nedostatku energie, vyčerpanie

Poruchy spánku – ospalosť, problémy so zaspávaním

Ako sa pripraviť na test?

Na test nie je potrebná špeciálna príprava, napr. nie je potrebné byť nalačno.

Najčastejšie otázky

 • Pri funkčných pečeňových testoch sa zároveň vyšetrujú nasledovné enzýmy:

  • GMT (gama-glutamyltranferáza): enzým súvisiaci s bunkovými membránami, ktorý sa nachádza najmä v pečeni, obličkách a pankrease.
  • LDH (laktátdehydrogenáza): enzým, ktorý sa nachádza vo všetkých bunkách tela. LDH sa uvoľňuje do krvného obehu v dôsledku bunkovej smrti alebo zvýšenej priepustnosti bunkových membrán (spôsobenej napr. ischémiou alebo toxínmi).
  • Bilirubín: žltý pigment vznikajúci rozpadom červených krviniek. Spôsobuje charakteristickú farbu žlče. Nepriamy (nekonjugovaný) bilirubín sa tvorí v dôsledku rozpadu hemoglobínu (krvného farbiva) v červených krvinkách. Pečeň premieňa tento bilirubín na priamy (konjugovaný) bilirubín, ktorý sa následne uvoľňuje cez žlčník do čreva, kde dochádza k jeho eliminácii. Hladina celkového bilirubínu umožňuje hodnotiť funkciu pečene, žlčníka a žlčovodov, ale môže poukazovať aj na nadmerný rozpad červených krviniek.
  • AST: <40 IU/l,
  • ALT: < 40 IU/l,
  • GMT: < 35 IU/l u žien a <40 IU/l u mužov,
  • LDH: < 480 IU/l u dospelých,
  • Bilirubín:

  celkový: 5,1 - 20,5 µmol/l (0,3 - 1,2 mg/dl),
  konjugovaný: 1,7 - 6,8 µmol/l (0,1 - 0,4 mg/dl),
  nekonjugovaný: 3,4 - 13,7 µmol/l (0,2 - 0,8 mg/dl).


Váš kvíz o pečeni

Urobte si náš trojminútový kvíz, na základe ktorého zistíte stav svojej pečene a získate rady týkajúce sa zdravej pečeňovej diéty, ako i informácie o tom, ako sa každý deň o pečeň starať.

Urobte si kvíz

Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou lieku Essentiale®.

Vyberte si správny liek Essentiale® podľa svojich potrieb a zistite, aké sú rozdiely medzi liekmi Essentiale® 300 mg  a Essentiale® forte 600 mg.


Zistite viac o o tom, čo podporuje alebo škodí vašej pečeni