A woman sits on the floor next to her dog.

Funkčné pečeňové testy–AST a ALT

Prečítajte si ďalšie informácie o pečeňových testoch a skontrolujte, v ktorých prípadoch je vhodné tieto testy vykonať.

Funkčné pečeňové testy

Základnou diagnostickou metódou, ktorá slúži na stanovenie zdravotného stavu pečene, sú krvné testy – všeobecne označované ako funkčné pečeňové testy. Tieto testy zahŕňajú analýzu určitých enzýmov, ktoré súvisia s funkciou pečene, a stanovenie hladiny bilirubínu (hlavného žlčového farbiva). Funkčné pečeňové testy umožňujú odhaliť chronické ochorenia pečene (napr. zápal pečene spôsobený vírusom hepatitídy B alebo C, „stukovatenie“ spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu alebo poškodenie pečene spôsobené liekmi).

Čo je AST a ALT?

Medzi dva hlavné pečeňové enzýmy patrí:

 • alanínaminotransferáza (ALT),
 • aspartátaminotransferáza (AST).

Oba enzýmy hrajú v tele dôležitú úlohu, pretože sa zúčastňujú na procese premeny bielkovín. Funkčné pečeňové testy zahŕňajú hodnotenie aktivity týchto enzýmov, ktoré sa nachádzajú v pečeňových bunkách (hepatocytoch). V prípade čo i len nepatrného poškodenia pečene, bez ohľadu na jeho príčinu, sa do krvného obehu uvoľňuje zvýšené množstvo týchto enzýmov. Čím je poškodenie pečene rozsiahlejšie, tým vyššie sú aj hladiny uvedených enzýmov v krvi.

Čo môžu signalizovať zvýšené alebo znížené hladiny enzýmov AST a ALT?

Zvýšená hladina transamináz (AST a ALT) poukazuje na poškodenie pečeňových buniek.

Kedy je potrebné vykonať funkčné pečeňové testy?

Vykonanie funkčných pečeňových testov je potrebné zvážiť najmä vtedy, ak pacient užíva určité lieky alebo ak sa u neho objaví žltačka, ascites alebo iné príznaky naznačujúce chronické ochorenie pečene:

Nafukovanie
 

Bolesť pod pravým rebrovým oblúkom

Nepríjemné pocity v hornej časti brucha, pocit tlaku, plnosti, distenzie

Chronická únava, pocit nedostatku energie, vyčerpanie

Poruchy spánku – ospalosť, problémy so zaspávaním

Ako sa pripraviť na test?

Na test nie je potrebná špeciálna príprava, napr. nie je potrebné byť nalačno.

Najčastejšie otázky

  Pri funkčných pečeňových testoch sa zároveň vyšetrujú nasledovné enzýmy:

  • GMT (gama-glutamyltranferáza): enzým súvisiaci s bunkovými membránami, ktorý sa nachádza najmä v pečeni, obličkách a pankrease.
  • LDH (laktátdehydrogenáza): enzým, ktorý sa nachádza vo všetkých bunkách tela. LDH sa uvoľňuje do krvného obehu v dôsledku bunkovej smrti alebo zvýšenej priepustnosti bunkových membrán (spôsobenej napr. ischémiou alebo toxínmi).
  • Bilirubín: žltý pigment vznikajúci rozpadom červených krviniek. Spôsobuje charakteristickú farbu žlče. Nepriamy (nekonjugovaný) bilirubín sa tvorí v dôsledku rozpadu hemoglobínu (krvného farbiva) v červených krvinkách. Pečeň premieňa tento bilirubín na priamy (konjugovaný) bilirubín, ktorý sa následne uvoľňuje cez žlčník do čreva, kde dochádza k jeho eliminácii. Hladina celkového bilirubínu umožňuje hodnotiť funkciu pečene, žlčníka a žlčovodov, ale môže poukazovať aj na nadmerný rozpad červených krviniek.
  • AST: <40 IU/l,
  • ALT: < 40 IU/l,
  • GMT: < 35 IU/l u žien a <40 IU/l u mužov,
  • LDH: < 480 IU/l u dospelých,
  • Bilirubín:

  celkový: 5,1 - 20,5 µmol/l (0,3 - 1,2 mg/dl),
  konjugovaný: 1,7 - 6,8 µmol/l (0,1 - 0,4 mg/dl),
  nekonjugovaný: 3,4 - 13,7 µmol/l (0,2 - 0,8 mg/dl).


Váš kvíz o pečeni

Urobte si náš trojminútový kvíz, na základe ktorého zistíte stav svojej pečene a získate rady týkajúce sa zdravej pečeňovej diéty, ako i informácie o tom, ako sa každý deň o pečeň starať.


Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou lieku Essentiale®.

Vyberte si správny liek Essentiale® podľa svojich potrieb a zistite, aké sú rozdiely medzi liekmi Essentiale® 300 mg  a Essentiale® forte 600 mg.


Zistite viac o o tom, čo podporuje alebo škodí vašej pečeni