A woman sits on the floor next to her dog.

Alkohol je psychoaktívna látka, ktorú ľudia poznajú už celé stáročia. Konzumácia alkoholu je významnou súčasťou spoločenského života, má však, žiaľ, veľmi negatívny vplyv na ľudské zdravie. Alkohol sa z 90 % metabolizuje v pečeni, preto je pečeň vystavená najväčšiemu riziku negatívnych účinkov súvisiacich s konzumáciou alkoholu.

Alkohol zostáva i naďalej významným problémom, ktorý spôsobuje značné poškodenie pečene.

Čo je príčinou alkoholovej choroby pečene?

Hlavnou príčinou vzniku alkoholovej choroby pečene je nadmerná konzumácia alkoholu, ktorá vedie ku štrukturálnym abnormalitám parenchýmu pečene a jej dysfunkcii. Konzumácia viac ako 80 g etanolu denne (čo zodpovedá 2 litrom piva, 1 litru vína alebo 5–6 pohárom miešaného alkoholického nápoja) výrazne zvyšuje riziko alkoholovej choroby pečene.

Aké sú príznaky alkoholovej choroby pečene?

Alkoholová choroba pečene prebieha väčšinou asymptomaticky. Niekedy sa pacienti sťažujú na nešpecifické príznaky, častejšie však až v pokročilých štádiách. Pri alkoholovej chorobe pečene rozlišujeme tri štádiá: alkoholová tuková choroba pečene, alkoholová hepatitída a alkoholová cirhóza.

Príznaky alkoholovej tukovej choroby pečene

Alkoholová tuková choroba pečene prebieha väčšinou asymptomaticky. Niekedy sa pacienti sťažujú na nešpecifické príznaky, napr.:

slabosť

únavu

nechutenstvo

Menej často pociťujú pacienti tlak alebo plnosť v pravej časti nadbrušia.

Príznaky alkoholovej hepatitídy a cirhózy

V prípade výraznejšieho poškodenia štruktúry a funkcie pečene v dôsledku konzumácie alkoholu sa môžu objaviť nasledovné príznaky:

 • nevoľnosť,
 • zvracanie,
 • bolesť brucha,
 • horúčka,
 • zmeny na koži.

Alkoholová cirhóza sa prejavuje edémom, ascitom, chudnutím, žltačkou a horúčkou.

Ako sa alkoholová choroba pečene diagnostikuje?

Potvrdenie nadmernej konzumácie alkoholu pacientom má kľúčový význam pri diagnostike alkoholovej choroby pečene. Lekár ďalej berie do úvahy charakteristický klinický obraz a výsledky laboratórnych testov:

 • AUDIT (test na identifikáciu porúch spôsobených užívaním alkoholu) – jednoduchý a účinný skríningový dotazník, ktorý umožňuje stanoviť pravdepodobnosť problémov s alkoholom,
 • krvné testy – hladiny pečeňových enzýmov,
 • zobrazovacie vyšetrenie pečene – ultrazvukové vyšetrenie.

Ako sa lieči alkoholová choroba pečene?

Základným predpokladom liečby v každom štádiu alkoholovej choroby pečene je úplná abstinencia od alkoholu, t. j. abstinencia od pitia akéhokoľvek, čo i len malého množstva alkoholu. K ďalším liečebným metódam patrí:

Ako predchádzať alkoholovej chorobe pečene?

Alkoholovej chorobe pečene sa dá predchádzať obmedzením konzumácie alkoholu a dodržiavaním správnej výživy v súlade so zásadami dobre vyváženej stravy.

Najčastejšie otázky

  1. Tuková choroba pečene je prvé štádium ochorenia pečene, ktoré vznikne u 90 % osôb konzumujúcich nadmerné množstvo alkoholu.  Môže sa rozvinúť aj po 3–7 dňoch po ťažkom abúze alkoholu.
  2. Hepatitída sa charakterizuje ako rozsiahlejšia tuková choroba a zápal, ktoré výrazne poškodzujú pečeňové bunky (hepatocyty). Abstinencia od alkoholu pri miernej alebo stredne ťažkej hepatitíde vedie k zvráteniu väčšiny zmien.
  3. Cirhóza je najpokročilejšie štádium alkoholovej choroby pečene. V pečeni postihnutej cirhózou prebiehajú súčasne 3 prekrývajúce sa javy: poškodenie pečeňových buniek, procesy ich obnovy a fibrotizácia tkaniva pečene. Alkoholová cirhóza môže byť indikáciou k transplantácii pečene.

  V prípade alkoholovej tukovej choroby pečene a miernej až stredne ťažkej hepatitídy môže ukončenie konzumácie alkoholu zastaviť progresiu ochorenia a dokonca môže zvrátiť jeho priebeh.

  V prípade ťažkej hepatitídy a cirhózy, najmä u osôb, ktoré pokračujú v konzumácii alkoholu, prognóza nie je priaznivá a môže byť nutná transplantácia pečene.


Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou lieku Essentiale®.

Vyberte si správny liek Essentiale® podľa svojich potrieb a zistite, aké sú rozdiely medzi liekmi Essentiale® 300 mg  a Essentiale® forte 600 mg.


Zistite viac o najčastejšie ochorenia pečene