A woman sits on the floor next to her dog.

Lekári majú k dispozícii široké spektrum diagnostických nástrojov na stanovenie porúch pečene, dokonca aj v prípadoch, ak sa tieto poruchy prejavujú pomerne netypickými príznakmi. Základom stanovenia diagnózy je tradičný rozhovor s pacientom a vyšetrenie pohmatom (palpačné vyšetrenie), vyšetrenie krvi a séra, zobrazovacie vyšetrenia alebo biopsia.

Rozhovor s pacientom a vyšetrenie

Pri podozrení na ochorenie pečene si lekár zvolí ďalší diagnostický postup na základe rozhovoru s pacientom, a tak získa informácie o ochoreniach prekonaných v minulosti, o liekoch a výživových doplnkoch, ktoré pacient užíva a o množstve konzumovaného alkoholu. Veľa pacientov s ochorením pečene nepociťuje žiadne príznaky alebo sú tieto príznaky pomerne nešpecifické. Počas rozhovoru sa lekár môže spýtať na nasledovné príznaky:

Pocit únavy a slabosti

Nechutenstvo

Nevoľnosť

Bolesť brucha

Svrbenie kože

Lekár si môže overiť, či pacient nemá známky žltačky, t. j. žlto sfarbenú kožu alebo očné bielko (bielu časť oka) a či nemá bledú, bielu alebo dechtovito čiernu stolicu. Počas úvodného vyšetrenia môže lekár zhodnotiť veľkosť pečene a objednať pacienta na ultrazvukové vyšetrenie.

Laboratórne testy pri ochoreniach pečene

V rámci diagnostiky sa vykonávajú nasledujúce testy:

 • krvný obraz z periférnej krvi,
 • rýchlosť sedimentácie erytrocytov a CRP – t. j. zápalové markery,
 • hladiny aminotransferáz: ALT, AST,
  indikátory cholestázy: ALP, GMT, bilirubín,
  hladiny lipidov,
 • testy na stanovenie hladín imunoglobulínov na potvrdenie vírusových infekcií (hepatitída B a C, infekčná mononukleóza, cytomegalovírus CMV).

K dispozícii sú aj špecificky cielené vyšetrenia:

 • na prítomnosť protilátok typických pre autoimunitné poruchy,
 • na hodnotenie priechodnosti žlčovodov endoskopickou retrográdnou cholangio-pankreatografiou (ERCP) alebo MR cholangiografiou,
 • biopsia pečene.

Základom biochemického diagnostického vyšetrenia je stanovenie markerov krvnej plazmy, ktoré sa používajú na hodnotenie a sledovanie ochorení pečene. Pri analýze výsledkov laboratórnych testov lekár kontroluje nielen absolútne hodnoty, ale aj ich pomery. Zvýšené hladiny alanínaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST) môžu poukazovať na poškodenie pečeňových buniek. Gama-glutamyltransferáza (GMT) a alkalická fosfatáza (ALP) sú zase citlivé indikátory cholestázy; ich zvýšené hladiny môžu zároveň poukazovať na nadmernú konzumáciu alkoholu. Naopak, znížená hladina albumínov môže signalizovať zníženú schopnosť pečene syntetizovať bielkoviny.


Viac informácií o AST a ALT nájdete v tomto článku.

Zobrazovacie vyšetrenia v diagnostike ochorení pečene

Ultrazvukové vyšetrenie (ultrasonografia) je jednou zo základných metód zobrazovacích vyšetrení pečene. Umožňuje hodnotiť nasledovné parametre:

 • rozmery pečene,
 • homogenitu štruktúry parenchýmu pečene,
 • prítomnosť fokálnych lézií (nádory, cysty).


Na dodatočnú vizualizáciu prietokov v cievach sa používa Dopplerovská ultrasonografia.

Pomerne novým vyšetrením je elastografia, ktorá pomocou ultrazvuku hodnotí elasticitu tkaniva pečene, ktorá je pri fibróze a cirhóze pečene znížená.

 

Invazívne vyšetrenia pečene – biopsia a laparoskopia

V niektorých prípadoch je na stanovenie diagnózy, posúdenie štádia ochorenia alebo rozhodnutia o ďalšom postupe liečby potrebné vykonať biopsiu. Pri biopsii sa pomocou ihly odoberá malá vzorka tkaniva pečene a následne sa táto vzorka hodnotí pod mikroskopom.

Najdôkladnejšou formou vyšetrenia pečene je laparoskopia. Táto metóda sa vykonáva v celkovej anestézii, výnimočne v lokálnej. Laparoskopické vyšetrenie umožňuje lekárovi priamo pozorovať veľkú časť povrchu pečene a žlčníka. Počas laparoskopického vyšetrenia je tiež možné odobrať bioptické vzorky na ďalšiu analýzu.


Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou lieku Essentiale®.

Vyberte si správny liek Essentiale® podľa svojich potrieb a zistite, aké sú rozdiely medzi liekmi Essentiale® 300 mg  a Essentiale® forte 600 mg.