Zdravá a správne fungujúca pečeň má pre náš život zásadný význam, často však nevenujeme dostatočnú pozornosť škodlivým faktorom, ktoré môžu mať na ňu negatívny vplyv. Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie pečeňových buniek alebo hepatocytov, vrátane alkoholu, vírusov, určitých liekov, toxínov nachádzajúcich sa v potravinách (napr. mykotoxínov), ťažkých kovov alebo abnormálnych vedľajších produktov metabolizmu.

Pečeň a lieky

Väčšina liekov sa metabolizuje v pečeni, kde dochádza k ich detoxikácii a deaktivácii. Toxické poškodenie pečene môže spôsobiť viac ako 800 rôznych liekov a niektorých bylinných prípravkov.

K poškodeniu pečene môže dôjsť aj pri užití nadmerného množstva lieku (otrava liekmi). V takom prípade môže liek vyvolať vedľajšie účinky alebo alergickú reakciu, kedy aj nízka dávka lieku môže spôsobiť závažné príznaky.

Medzi predispozičné faktory toxického poškodenia pečene patria:

  • genetické faktory (ak zdedíte určité genetické mutácie, ktoré ovplyvňujú tvorbu a aktivitu pečeňových enzýmov rozkladajúcich toxíny, môžete byť náchylnejší na vznik toxickej hepatitídy),
  • vek (s pribúdajúcim vekom pečeň rozkladá škodlivé látky pomalšie, čo znamená, že toxíny a ich vedľajšie produkty zostávajú v tele dlhšie),
  • pohlavie (muži sú náchylnejší na účinky niektorých liekov),
  • nutričný stav,
  • užívanie niekoľkých liekov súčasne,
  • nediagnostikované ochorenie pečene počas liečby inej poruchy.

Pečeň a alkohol

Zdravie pečene môže ohroziť dokonca aj pravidelné pitie jedného pohára vína alebo piva denne. Medzi ochorenia pečene spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu patrí:

Približne 60 % až 90 % ľudí s alkoholovým ochorením pečene a viac ako 90 % ľudí postihnutých alkoholizmom má tukovú chorobu pečene.

Pečeň a diabetes

Diabetes 2. typu je chronické ochorenie, ktoré vzniká, ak pankreas netvorí dostatočné množstvo inzulínu (inzulín je hormón, ktorý kontroluje hladinu cukru v krvi) alebo ak telo nie je schopné vytvorený inzulín správne využiť.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky trpí týmto ochorením na Slovenku viac ako 350 tisíc ľudí. Podľa epidemiologických údajov sa až u 75 % pacientov s diabetom 2. typu diagnostikuje aj nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD).

Vzhľadom k tomu, že diabetes je metabolická porucha, môže spôsobiť aj chronické poškodenie a dokonca aj zlyhanie viacerých orgánov, vrátane pečene.

Abnormálne výsledky laboratórnych testov zameraných na funkciu pečene u pacientov s diabetom 2. typu sú však zvyčajne spôsobené nealkoholovou tukovou chorobou pečene (NAFLD). Viac informácií nájdete tu v článku.

Nadváha alebo obezita nie sú vhodné pre zdravie pečene

Ochorenie pečene si väčšinou spájame s nadmernou konzumáciou alkoholu. V dnešnej dobe sú však najväčším nepriateľom pečene nadváha a obezita, ktoré sú často spôsobené nevyváženou, mastnou stravou a nedostatkom pohybu. V posledných 20 rokoch sa počet ľudí s nadváhou a obezitou zvyšuje alarmujúcou rýchlosťou. Okrem toho, že nadváha súvisí so zvýšeným rizikom vzniku diabetu 2. typu, hypertenzie a porúch metabolizmu tukov, má aj negatívny vplyv na zdravie pečene.

Pečeň a tuky

V prípade narastajúcej hmotnosti sa nadbytočný tuk (lipidy) hromadí v hepatocytoch, čo vedie k tukovej chorobe a prípadnému poškodeniu pečene.

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je najčastejším ochorením pečene na svete12 a jeho prevalencia súvisí s epidémiou diabetu a obezity.

Viac informácii o NAFLD a s tým súvisiacich rizikách nájdete v nasledujúcom článku.


Začnite sa starať o svoju pečeň pomocou liekov značky Essentiale®.

Vyberte si správny liek Essentiale® podľa svojich potrieb a zistite, aké sú rozdiely medzi liekmi Essentiale® 300 mg  a Essentiale® forte 600 mg.