A woman sits on the floor next to her dog.

Lékaři mají k dispozici širokou škálu diagnostických nástrojů pro stanovení onemocnění jater, i když se jedná o poruchy s poměrně neurčitými příznaky. Základem diagnózy je tradiční pohovor s pacientem a vyšetření pohmatem, dále vyšetření krve, zobrazovací vyšetření nebo vyšetření vzorku získaného biopsií.

Rozhovor s pacientem a vyšetření

V případě podezření na onemocnění jater volí lékař další diagnostický postup na základě informací, které mu pacient poskytl v pohovoru minulá onemocnění, užívané léky a doplňky stravy a množství konzumovaného alkoholu. Řada pacientů s onemocněním jater nepociťuje žádné příznaky nebo uvádí nespecifické příznaky. Během pohovoru se lékař může zeptat na některé z následujících příznaků:

pocit únavy a slabosti

nechutenství

nevolnost

bolest břicha

svědění kůže

Lékař může ověřit, zda pacient nemá známky žloutenky, tj. žlutě zbarvení kůže nebo očního bělma, bledá, bílá nebo dehtově černá stolice. Během úvodního vyšetření může lékař zhodnotit velikost jater a objednat pacienta na ultrazvukové vyšetření.

Laboratorní testy u jaterních onemocnění

V rámci diagnostiky se provádějí následující testy:

 • periferní krevní obraz,
 • rychlost sedimentace erytrocytů a CRP – tj. markery zánětu,
 • hladiny aminotransferáz: ALT, AST,
 • indikátory cholestázy: ALP, GMT, bilirubin,
 • hladiny lipidů,
 • imunologické testy pro stanovení virové infekce (hepatitida B a C, infekční mononukleóza, cytomegalovirus - CMV).

K dispozici jsou také specifická cílená vyšetření:

 • přítomnost protilátek typických pro autoimunitní poruchy,
 • hodnocení průchodnosti žlučovodů endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografií (ERCP) nebo MR cholangiografií,
 • jaterní biopsie.

Základem biochemického diagnostického vyšetření je stanovení markerů krevní plazmy, které se používají k hodnocení a sledování jaterních onemocnění. Při analýze výsledků laboratorních testů lékař kontroluje nejen absolutní hodnoty, ale také jejich poměry. Zvýšené hladiny alaninaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST) mohou naznačovat poškození jaterních buněk. Gamaglutamyltransferáza (GMT) a alkalická fosfatáza (ALP) jsou naproti tomu citlivé indikátory cholestázy; jejich zvýšené hladiny mohou také naznačovat nadměrnou konzumaci alkoholu. Snížená hladina albuminů může signalizovat sníženou schopnost jater syntetizovat bílkoviny.

Další informace o AST a ALT najdete v tomto článku.

Mnoho lidí s jaterním onemocněním nepociťuje žádné, nebo jen mírné příznaky.

Zobrazovací vyšetření v diagnostice onemocnění jater

Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie) je jednou ze základních metod zobrazovacího vyšetření jater. Umožňuje hodnotit následující parametry:

 • rozměry jater,
 • homogenitu struktury jaterního parenchymu,
 • přítomnost fokálních lézí (nádory, cysty).

K vizualizaci průtoku v cévách se používá ultrazvuková metoda označovaná jako Dopplerovská ultrasonografie. Zcela novým vyšetřením je elastografie pomocí ultrazvuku hodnotí elasticitu jaterní tkáně, která je v případě jaterní fibrózy a cirhózy snížená.

Invazivní vyšetření jater - biopsie a laparoskopie

V některých případech je ke stanovení diagnózy, posouzení stadia onemocnění nebo rozhodnutí o dalším postupu léčby zapotřebí tzv. biopsie. Biopsie zahrnuje odběr malého vzorku jaterní tkáně pomocí speciální jehly. Odebraný vzorek se následně hodnotí pod mikroskopem.

Nejdůkladnější formou vyšetření jater je laparoskopie. Tato metoda se provádí v celkové anestezii, výjimečně v lokální anestezii. Laparoskopické vyšetření umožňuje přímo pozorovat velkou část povrchu jater a žlučníku. Během laparoskopického vyšetření je také možné odebrat bioptické vzorky pro další analýzu.


Začněte pečovat o svá játra ještě dnes pomocí léčivých přípravků značky Essentiale®

Vyberte si správný léčivý přípravek řady Essentiale® podle svých potřeb a zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi přípravkem Essentiale® a Essentiale® forte.


Zjistěte více o tom, co podporuje nebo poškozuje vaše játra