Přečtěte si další informace o jaterních testech a zkontrolujte, v jakých případech je vhodné funkční jaterní testy provést.

Funkční jaterní testy

Základní diagnostickou metodou, která slouží ke stanovení zdravotního stavu jater, jsou krevní testy obecně označované jako funkční jaterní testy. Tyto testy zahrnují analýzu určitých enzymů, které souvisejí s funkcí jater, a stanovení hladiny bilirubinu (hlavního žlučového barviva). Funkční jaterní testy umožňují odhalit chronické onemocnění jater (např. zánět způsobený virem hepatitidy B nebo C, ztučnění způsobené nadměrnou konzumací alkoholu nebo poškození jater způsobené léky).

Co je to AST a ALT?

Dva hlavní jaterní enzymy jsou:

 • alaninaminotransferáza (ALT),
 • aspartátaminotransferáza (AST).

Oba enzymy hrají v těle důležitou roli, protože se účastní procesu přeměny bílkovin. Funkční jaterní testy zahrnují hodnocení aktivity těchto enzymů, které se nacházejí v jaterních buňkách (hepatocytech). V případě, byť jen nepatrného poškození jater, bez ohledu na příčinu, se do krevního oběhu uvolňuje zvýšené množství těchto enzymů. Čím rozsáhlejší poškození jater, tím vyšší jsou hladiny uvedených enzymů v krvi.

Co mohou signalizovat zvýšené nebo snížené hladiny enzymů AST a ALT?

Zvýšená hladina transamináz (AST a ALT) ukazuje na poškození jaterních buněk.

Kdy je zapotřebí provedení funkčních jaterní testů?

Provedení funkčních jaterních testů je třeba zvážit zejména tehdy, pokud pacient užívá určité léky nebo pokud je přítomna žloutenka nebo ascites nebo při výskytu jiných příznaků naznačujících chronické onemocnění jater:

nadýmání

bolest v pravé podžeberní krajině

nepříjemné pocity v horní části břicha, pocit tlaku, plnosti, vzedmutí břicha

chronická únava

pocit nedostatku energie, vyčerpání

poruchy spánku – ospalost, potíže s usínáním

Jak se připravit na test?

Není nutná žádná speciální příprava na test, není třeba být nalačno.

Nejčastější otázky

 • Při funkčních jaterních testech se rovněž stanovují následující enzymy a látky:

  • GGT (gama-glutamyltransferáza): enzym spojený s buněčnými membránami, je přítomen zejména v játrech, ledvinách a slinivce,
  • LDH (laktátdehydrogenáza): enzym, který je přítomen ve všech buňkách těla. LDH se uvolňuje do krevního oběhu v důsledku buněčné smrti nebo zvýšené propustnosti buněčných membrán (způsobené například ischemií nebo toxiny),
  • Bilirubin: žlutý pigment vznikající rozpadem červených krvinek. Způsobuje charakteristickou barvu žluči. Nepřímý (nekonjugovaný) bilirubin se tvoří v důsledku rozpadu krevního barviva hemoglobinu v červených krvinkách. Játra přeměňují tento bilirubin na přímý (konjugovaný) bilirubin, který se následně uvolňuje přes žlučník do střeva, kde dochází k jeho eliminaci. Hladina celkového bilirubinu umožňuje hodnotit funkci jater, žlučníku a žlučovodů a v případě změněných hodnot může signalizovat i nadměrný rozpad červených krvinek.
  • AST: < 40 IU/l,
  • ALT: <  40 IU/l,
  • GGT: < 35 IU/l u žen a < 40 IU/l u mužů,
  • LDH: < 480 IU/l u dospělých,
  • Bilirubin:

  celkový: 5,1-20,5 µmol/l (0,3-1,2 mg/dl),

  konjugovaný: 1,7-6,8 µmol/l (0,1-0,4 mg/dl),

  nekonjugovaný: 3,4-13,7 µmol/l (0,2-0,8 mg/dl).


Kvíz týkající se jater

Udělejte si náš tříminutový kvíz, ve kterém si ověříte stav svých jater a získáte rady a doporučení ohledně zdravé jaterní diety a jak o játra každodenně pečovat.

Zahájit test

Začněte co nejdříve pečovat o svá játra pomocí léčivého přípravku Essentiale®

Vyberte si správný léčivý přípravek řady Essentiale® podle svých potřeb a zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi léky Essentiale® a Essentiale® forte. 


Zjistěte více o tom, co podporuje nebo poškozuje vaše játra