5 min czytania

Udostępnij artykuł

Lekarze dysponują szeroką gamą narzędzi umożliwiających diagnozowanie dolegliwości wątroby – nawet jeśli przebiegają one z mało charakterystycznymi objawami. Mogą m.in. posłużyć się tradycyjnym wywiadem i badaniem palpacyjnym (dotykiem i uciskiem), zlecić analizy krwi i surowicy, badania obrazowe lub biopsję (1).

WYWIAD LEKARSKI I BADANIE FIZYKALNE

Lekarz podejrzewający chorobę wątroby ustala rozpoznanie na podstawie wywiadu -informacji dotyczących przebytych chorób, przyjmowanych leków i suplementów, ilości spożywanego alkoholu. Wiele osób z chorą wątrobą nie odczuwa żadnych objawów lub są one mało charakterystyczne. Lekarz, przeprowadzając wywiad, może spytać o występowanie objawów, takich jak (1,2):  
 

uczucie zmęczenia i osłabienie,

utrata apetytu,

nudności,

bóle brzucha,

świąd skóry.

Lekarz zwróci uwagę, czy pacjent nie ma żółtaczki – zażółconej skóry i twardówki (białej części oka), czy stolce są jasne, odbarwione lub czarne, smoliste. W badaniu lekarz może wstepnie ocenić wielkość wątroby a dla potwierdzenia zlecić badanie USG (1).

BADANIA LABORATORYJNE PRZY CHOROBACH WĄTROBY

Pomocne badania diagnostyczne to(1):

 • morfologia krwi obwodowej,
 • stężenia OB i CRP – markery stanu zapalnego,
 • aktywność aminotransferaz – ALT, AST,
 • wskaźniki cholestazy – ALP, GGTP, bilirubina,
 • stężenia lipidów,
 • immunologiczne testy w kierunku zakażeń wirusowych (WZW B i C, mononukleoza zakaźna, CMV).

Dodatkowe, bardziej celowane, badania diagnostyczne mogą obejmować:

 • występowanie przeciwciał typowych dla chorób autoimmunologicznych,
 • ocenę drożności dróg żółciowych – endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną(ERCP), cholangio-MR,
 • ocenę wydolności serca – badanie echokardiograficzne,
 • biopsję wątroby.

Podstawą diagnostyki biochemicznej jest oznaczanie w osoczu panelu markerów służący ocenie i monitorowaniu chorób wątroby. Analizując wyniki badań laboratoryjnych, lekarz sprawdza nie tylko wartości, ale także relacje między nimi. Wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT, AlaT) i asparaginianowej (AST, AspAT) może świadczyć o uszkodzeniu komórek wątroby. Gamma-glutamylotransferaza (GTP, GGTP) i fosfataza zasadowa (ALP) to z kolei czułe wskaźniki cholestazy, mogą też świadczyć o nadużywaniu alkoholu. Natomiast spadek albumin może wskazywać na spadek możliwości syntezy białek przez wątrobę(3).

Więcej na temat enzymów AspAT i ALAT przeczytasz w tym artykule:

WIELE OSÓB Z CHOROBAMI WĄTROBY ODCZUWA NIEWIELKIE LUB ŻADNE OBJAWY.

BADANIA OBRAZOWE PRZY CHOROBACH WĄTROBY

Do podstawowych metod obrazowych badania wątroby należy USG (ultrasonografia). Podczas tego badania można ocenić (4):

 • wymiary wątroby,
 • jednorodność strktury jej miąższu,
 • obecność zmian ogniskowych (guzów, torbieli).

Podczas badania dopplerowskiego USG można także dodatkowo uwidocznić przepływy krwi w naczyniach.

Stosunkowo nowym badaniem jest elastografia pozwalająca przy pomocy ultradźwięków ocenić elastyczność tkanki wątroby, która zmniejsza się w przypadku włóknienia
i marskości narządu (5).

INWAZYJNE BADANIA WĄTROBY – BIOPSJA I LAPAROSKOPIA

W niektórych przypadkach do ustalenia rozpoznania choroby, oceny jej zaawansowania lub podjęcia decyzji dotyczącej postępowania terapeutycznego konieczna jest biopsja – czyli pobranie igłą niedużej próbki tkanki wątroby ocenianej następnie pod mikroskopem (6).

Najdokładniejszą formą badania wątroby jest laparoskopia. Badanie przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, wyjątkowo w miejscowym. Pozwala ono na bezpośrednie uwidocznienie dużej powierzchni wątroby i pęcherzyka żółciowego. W trakcie laparoskopii jest także możliwe pobieranie wycinków do analizy. (7).


  1. https://www.mp.pl/pacjent/objawy/133400,powiekszenie-watroby Data dostępu: 10.11.2021

  2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/enlarged-liver/symptoms-causes/syc-20372167 Data dostępu: 10.11.2021

  3. https://www.mp.pl/medycynarodzinna/artykuly/120195,badania-czynnosci-watroby Data dostępu: 10.11.2021

  4. Skuza M., Stachowicz-Stencel T., Ocena przydatności diagnostyki ultrasonograficznej w różnicowaniu zmian ogniskowych wątroby, Forum Medycyny Rodzinnej 2015, tom 9, nr 4, 318–325 Data dostępu: 10.11.2021

  5. https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/elastography Data dostępu: 10.11.2021

  6. Hartleb M. et al., Znaczenie biopsji wątroby w praktyce klinicznej— rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 2, 50–84 

  7. Dąbrowiecki S., Szczęsny W., Miejsce laparoskopii we współczesnym postępowaniu diagnostycznym, Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006; 1: 33–39 

  MAT-PL-2101548-1.0-05.2021


Proaktywne wsparcie wątroby z Essentią Proactive

Podmiot wprowadzający do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Suplement Diety


Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię z Essentiale Forte oraz Essentiale Max1

Essentiale Forte, kapsułki, 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: Roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości,  jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., grupa Sanofi. (CHPL Essentiale Forte 06.2023)

Essentiale MAX,  kapsułki, twarde, 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: Roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., grupa Sanofi. (CHPL Essentiale Max 06.2023)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

1. Wykazano w modelach eksperymentalnych. Lieber CS. et al. Phosphatidylocholine protects against fibrosis and cirrhosis in the baboon. Gastroenterology 1994; 106: 152-159.; Gundermann KJ et al. Activity of Essential Phospholipids (EPL) From Soybeen in Liver Diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643-59.; Essentiale® Forte ChPL 06.2023; Essentiale® Max ChPL 06.2023 Swain MG. Fatigue in liver disease: pathophysiology and clinical management. Can J Gastroenterol. 2006; 20(3):181-188.​