A woman sits on the floor next to her dog.

Co szkodzi Twojej wątrobie?

NAFLD niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease)

   5 min czytania

Udostępnij artykuł

Do niedawna jeszcze choroby wątroby kojarzono głównie z nadmiernym spożywaniem alkoholu lub jej wirusowym zapaleniem. Alkohol w dalszym ciągu jest poważnym problemem powodującym znaczne uszkodzenia tego organu, ale badania zaczęły rzucać światło także na inne czynniki związane z niezdrowym stylem życia. Dlatego zdefiniowano nową chorobę, którą zalicza się już do chorób cywilizacyjnych – niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Jest ona znana także jako NAFLD od akronimu jej angielskiej nazwy “non-alcoholic fatty liver disease” i odnosi się do stłuszczenia wątroby z przyczyn innych niż alkoholowe.

Według szacunków, już co czwarta osoba dorosła może być dotknięta tą chorobą. Szacuje się, że globalnie na NAFLD choruje aż miliard ludzi! (1)

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NAFLD/MAFLD JEST ZWIĄZANA Z NIEZDROWYM STYLEM ŻYCIA I ZABURZENIAMI METABOLICZNYMI, TAKIMI JAK OTYŁOŚĆ I CUKRZYCA TYPU 2 (3)

CO POWODUJE NAFLD?

Pomimo, że NAFLD zalicza się już do chorób cywilizacyjnych i szeroko rozpoznaje się w niej poważne zagrożenie dla zdrowia, powiązanie jej z dysfunkcjami metabolicznymi pozostaje w dużej mierze nieznane. Międzynarodowy panel naukowców zasugerował ostatnio zmianę nazwy choroby z „niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby” (NAFLD) na „uwarunkowaną metabolicznie stłuszczeniową chorobę wątroby” (MAFLD), co ma lepiej oddawać charakter schorzenia uwarunkowanego metabolicznie. (2)

Badania nad czynnikami powodującymi wystąpienie NAFLD są stale prowadzone, ale wiadomo już, że możemy podzielić je na genetyczne i zewnętrzne. Najlepiej poznane czynniki ryzyka NAFLD to:

JAKIE SĄ OBJAWY NAFLD?

Objawy wiązane z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby to zazwyczaj: 
 

osłabienie, zmęczenie

ogólne złe samopoczucie

zaburzenia snu

zaburzenie koncentracji

brak apetytu

ból/dyskomfort w prawym podżebrzu (rzadko)(6)

W JAKI SPOSÓB DIAGNOZUJE SIĘ NAFLD?

NAFLD rozpoznaje się na podstawie wywiadu klinicznego, wyników badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych. Potwierdzeniem diagnozy jest wynik badania histologicznego – biopsji wątroby.(1) W przebiegu diagnostyki bardzo ważne jest wykluczenie innych przyczyn stłuszczenia wątroby np. nadmierne spożywanie alkoholu i innych przewlekłych chorób wątroby. (7)

Pomocne w ocenie zaawansowania włóknienia tkanki wątroby w przebiegu NAFLD może być wykorzystanie nieinwazyjnych testów diagnostycznych np. testu NFS, który wykorzystuje analizę 6 czynników takich jak wiek, BMI, wyniki badań laboratoryjnych: glikemia,aktywność enzymów wątrobowych ALT i AST, ilość płytek krwi, stężenie albuminy. (1,7) 

JAK LECZY SIĘ NAFLD?

Pierwsza linia leczenia zazwyczaj obejmuje:

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ NAFLD?

W przeciwdziałaniu NAFLD, należy skupić się głównie na prowadzonym stylu życia i nawykach żywieniowych:  

FAQ

  Wyróżnia się 3 etapy choroby (7):

        1. Proste stłuszczenie wątroby” – without (NAFLD)

        2. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH)

        3. Marskość wątroby

  Do rozwoju NAFLD doprowadza w dużej mierze nasz styl życia. Zmieniając nawyki żywieniowe i zwiększając aktywność fizyczną, co przekłada się na redukcję masy ciała, możemy wpływać na stan wątroby. Zaobserwowano zmniejszenie zawartości tłuszczu w wątrobie pod wpływem aktywności fizycznej. Wykazano również, że utrata masy ciała pozytywnie wpływa na aktywność aminotransferaz obserwowaną w badaniach laboratoryjnych, a >10% redukcja masy ciała u większości pacjentów prowadzi do remisji (cofnięcia się) NAFLD. (3)

  U 97% pacjentów, którzy stracili >10% m.c., uzyskuje się remisję NAFLD


Zadbaj o swoją wątrobę z Essentiale Forte I Essentiale Max

Poznaj różnice między Essentiale Forte i Essentiale Max i wybierz produkt dopasowany do Twoich potrzeb.


  1. Perumpail, B. J., Khan, M. A., Yoo, E. R., Cholankeril, G., Kim, D., & Ahmed, A. (2017). Clinical epidemiology and disease burden of nonalcoholic fatty liver disease. World Journal of Gastroenterology, 23(47), 8263–8276 

  2. Shiha, G.et al. Redefining fatty liver disease: an international patient perspective. The Lancet Gastroenterology & Hepatology; VOL 6, ISSUE 1, P73-79, JANUARY 01, 2021  

  3. Gietka J. Klapaczyński J., Stłuszczenie wątroby - diagnostyka i leczenie, https://podyplomie.pl/medycyna/23439,stluszczenie-watroby-diagnostyka-i-leczenie,  Data dostępu: 22.10.2021

  4. Gruben N., Shiri-Sverdlov R., P.Y. Koonen D., Hofker M.H., Nonalcoholic fatty liver disease: A main driver of insulin resistance or a dangerous liaison? https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443914002579?via%3Dihub Data dostępu: 22.10.2021

  5. Gavril et al. Relationship between NAFLD and hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus; J Hypertens Res (2017) 3(2):44–49 

  6. Sterczyński R. Leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby: kluczowa jest zmiana diety Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/leczenie-niealkoholowej-stluszczeniowej-choroby-watroby-kluczowa-jest-zmiana-diety-982340 Data dostępu: 22.10.2021

  7. Strzeszyński Ł. Rozpoznawanie i leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby; Medycyna Praktyczna Gastrologia www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/80328,rozpoznawanie-i-leczenie-niealkoholowej-stluszczeniowej-choroby-watroby Data dostępu: 22.10.2021

  8. Wykazano w modelach eksperymentalnych. Liber CS et al. Phosphatidylocholine protects against fibrosis and cirrhosis in the baboon. Gastroenterology 1994; 106; 152-159.; Gundermann KJ et al. Activity of Essential Phospholipids (EPL) from soybeen in liver diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643-59 ;Essentiale® Forte ChPL 04.2021

Essentiale Forte, 300 mg, kapsułki. 1 kapsułka zawiera: 300 mg (Phospholipidum essentiale) fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy, etanol. Wskazania do stosowania: Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o. o. (CHPL Essentiale Forte 10.2022)

Essentiale MAX, 600 mg, kapsułki, twarde. Każda kapsułka zawiera: Phospholipidum essentiale, fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy. Wskazania do stosowania: Essentiale Max jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o. o. (CHPL Essentiale Max 10.2022)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.