ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

На цій сторінці наведено опис Правил та умов, що застосовуються до всіх користувачів мережі Інтернет, які відвідують цей веб-сайт https://essentiale.com/ua-ua/ (далі по тексту — Сайт). Відвідування цього Сайту означає вашу беззастережну згоду з обов'язком дотримуватися цих Правил та умов. Враховуючи, що Правила та умови можуть бути змінені у будь-який час без попередження, ми рекомендуємо вам ознайомлюватися з ними на регулярній основі.

1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Цей Сайт належить та підтримується ТОВ «Опелла Хелскеа Україна» (далі по тексту — Опелла Хелскеа), що входить до складу Групи компаній «Санофі». Загальний вигляд та кожен з елементів, включаючи знаки для товарів та послуг, логотипи та назви доменів, що згадуються на Сайті, захищені чинним законодавством про інтелектуальну власність та належать Опелла Хелскеа або іншим компаніям Групи компаній «Санофі» (далі — Правовласник), їх використання вимагає отримання попереднього дозволу в належній формі.

Жодна складова Сайту не може бути скопійована, відтворена, змінена, завантажена, перетворена, передана або поширена будь-яким способом та з використанням будь-якого носія, повністю або частково, без отримання попередньої письмової згоди Правовласника, крім випадків, коли це відбувається виключно з метою друку в засобах масової інформації за умови дотримання прав інтелектуальної власності та будь-яких інших прав, що згадуються. Копіювання дозволяється виключно для особистого некомерційного використання на персональному комп'ютері або іншому пристрої з метою повторного ознайомлення.

2023 © ТОВ «Опелла Хелскеа Україна» — усі права захищені.

У разі будь-якого санкціонованого використання елементів Сайту останні не можуть бути перетворені, змінені або виправлені будь-яким чином.

Правовласники залишають за собою право звернення до суду з приводу будь-якого порушення своїх прав інтелектуальної власності.

2. ХАРАКТЕР ІНФОРМАЦІЇ

Цей Сайт містить інформацію про лікарський засіб Ессенціалє, його властивості та характеристики, зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу та наукових статтях, призначених для ознайомлення широкого кола користувачів мережі Інтернет на території України. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією для застосування лікарського засобу.

Інформація, особливо фінансового характеру, опублікована на Сайті, не може вважатися заохоченням до інвестування. У жодному разі її не можна розцінювати як пропозицію підписки або відкрите розміщення, або запрошення до підписки, купівлі або обміну акцій, або інших цінних паперів компаній Групи «Санофі». Опелла Хелскеа звертає вашу увагу на те, що інформація фінансового характеру, якщо така розміщена на Сайті, регулярно оновлюється (якщо фінансові дані надаються в інтерактивному режимі).

Сайт може пропонувати висновки експертів, до яких зверталися за консультацією, щодо конкретних питань стосовно змісту цього сайту, або витримки зі статей у пресі. Будь-яка вказана інформація представляє виключно думку експерта-консультанта чи автора статті, не обов'язково відображаючи позицію компаній Групи «Санофі».

Відповідні експерти не є співробітниками компаній Групи «Санофі» та не отримують винагороду за використання їхніх висновків від компаній Групи «Санофі». Опелла Хелскеа не несе відповідальності за точність чи повноту будь-якої зазначеної інформації чи висновків. Експертні висновки відображають лише особисту думку автора і в жодному разі не можуть розглядатися як висновки або зобов'язання Опелла Хелскеа чи іншої компанії Групи «Санофі».

Сайт також містить інформацію щодо здоров'я, фізичного стану, медичних питань та медичного лікування виключно стосовно людини. Зазначена інформація публікується на Сайті з ознайомчою метою та не може використовуватися замість консультації вашого лікаря. Цю інформацію не можна використовувати в будь-якому випадку для встановлення діагнозу щодо захворювання або фізичного стану, або для призначення чи застосування ліків, представлених на Сайті. У всіх випадках ви повинні звернутися до лікаря.

3. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ

Жоден сайт третьої особи, на який можна потрапити з цього Сайту, не приводить до відповідальності Опелла Хелскеа або компаній Групи «Санофі». Ми жодним чином не можемо контролювати зміст сайту такої третьої особи, який залишається повністю незалежним від Опелла Хелскеа. Крім цього, існування на Сайті посилання на сайт третьої особи в жодному разі не означає, що Опелла Хелскеа схвалює зміст такого сайту в будь-якій формі, або, зокрема, можливе застосування такого змісту.

При цьому ви самостійно відповідаєте за вжиття заходів безпеки проти будь-якого інфікування із цього Сайту, а саме одного або кількох комп'ютерних вірусів, троянів та інших шкідливих програм.

Зовнішні сайти можуть містити гіпертекстові посилання на цей Сайт. Жодне з таких посилань не може бути створене без явної попередньої згоди від Опелла Хелскеа. У будь-якому випадку Опелла Хелскеа не несе відповідальності за недоступність таких сайтів, а також не здійснює детального розгляду, контролю та затвердження таких сайтів і не несе відповідальності за їх зміст, рекламу, продукти та інші компоненти, представлені на цих сайтах або доступні через них.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ

4.1 Опелла Хелскеа не розкриватиме третім особам ваші персональні дані, які можуть бути повідомлені вами через форму зворотного зв'язку на цьому Сайті або електронною поштою. Такі дані будуть використовуватися виключно з метою надання вам якомога більш ефективної та повної відповіді.

Використовуючи форму зворотного зв'язку Сайту або адресу електронної пошти Опелла Хелскеа, зазначену на цьому Сайті, ви надаєте свою однозначну згоду на обробку Опелла Хелскеа наданих вами у відповідній комунікації персональних даних в обсязі та на умовах, зазначених у формі.

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», ви маєте право:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, не наданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами щодо обробки своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Відповідні запити ви можете надсилати на адресу Опелла Хелскеа шляхом заповнення та направлення форми зворотного зв'язку на Сайті або з використанням такої поштової адреси:

ТОВ «Опелла Хелскеа Україна»
вул. Жилянська, 48-50А,
Бізнес Центр Прайм,
01033, Київ, Україна

4.2 Сайт не призначений для отримання від вас конфіденційної інформації. Таким чином, окрім персональних даних, будь-яка інформація незалежно від її форми — документ, дані, зображення, запитання, пропозиція, концепція, коментар тощо, яку ви надсилаєте через форму зворотного зв'язку на Сайті, в жодному разі не буде вважатися конфіденційною. Відповідно, самим фактом надсилання нам такої інформації ви підтверджуєте та даєте згоду на використання, відтворення, опублікування, зміну або пересилання такої інформації з метою обробки вашого запиту.

5. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Опелла Хелскеа прагне робити все можливе, щоб забезпечити точність та актуальність інформації на Сайті. Опелла Хелскеа залишає за собою право коригувати зміст Сайту в будь-який час без попередження.

З огляду на це Опелла Хелскеа не несе відповідальності за:

• будь-яку неточність, помилку чи неповноту інформації, опублікованої на Сайті;

• будь-які збитки, що настали внаслідок шахрайського втручання з боку третьої особи внаслідок зміни інформації або компонентів Сайту;

• у ширшому розумінні — за будь-яке пошкодження власності або збитки, що настали з будь-якої причини і які мають будь-яке походження, характер або будь-які наслідки, навіть якщо Опелла Хелскеа отримала попередження про можливість настання таких пошкоджень або збитків, спричинених (i) будь-яким доступом на Сайт або неможливістю доступу на Сайт, (ii) використанням Сайту, включаючи будь-які збитки або віруси, які можуть інфікувати ваш комп'ютер або іншу власність, та/або (iii) довірою до інформації, яка прямо чи опосередковано була отримана із Сайту.

Компоненти цього Сайту або будь-якого іншого сайту вказуються в тому вигляді, «як вони є», без прямих або непрямих гарантій. Опелла Хелскеа не надає жодних прямих чи непрямих гарантій щодо, без обмеження, ринкової вартості чи відповідності вимогам для використання з будь-якою конкретною метою.

6. ДОСТУПНІСТЬ САЙТУ

Ви визнаєте, що (i) технічно неможливо створити Сайт, позбавлений будь-яких недоліків, і Опелла Хелскеа не бере на себе зобов'язання це зробити; (ii) недоліки можуть призвести до тимчасової недоступності Сайту; а також (iii) на роботу Сайту можуть впливати події та/або фактори, які Опелла Хелскеа не може контролювати, зокрема засоби передачі та комунікації між вами та Опелла Хелскеа, між Опелла Хелскеа та іншими мережами.

Опелла Хелскеа та/або її постачальники можуть у будь-який час змінити або припинити тимчасово чи постійно роботу всього Сайту або його окремих частин для технічного обслуговування та/або вдосконалення та/або внесення змін на Сайті. Опелла Хелскеа не несе відповідальності за будь-які зміни, призупинення чи перебої у роботі Сайту.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ

Інформація, що міститься та була опублікована на Сайті, може містити прямі або опосередковані посилання на продукти, програми та послуги компаній Групи «Санофі», які не були оголошені або недоступні в деяких країнах або деяких регіонах, або які можуть постачатися під іншим найменуванням і можуть підлягати різному регулюванню чи іншим умовам застосування залежно від країни. Такі посилання не означають, що компанія Групи «Санофі» має намір продавати таку продукцію, програми або послуги у вашій країні. Звертайтеся до Опелла Хелскеа, щоб отримати будь-яку інформацію про доступні для вас продукцію, програми та послуги.

9. ПРАВИЛА ТА УМОВИ

Видавник Сайту:

ТОВ «Опелла Хелскеа Україна»
вул. Жилянська, 48-50А,
Бізнес Центр Прайм,
01033, Київ, Україна
ТОВ «Опелла Хелскеа Україна» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України за номером 43726391.

10. АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ФОТО-/ВІДЕОМАТЕРІАЛИ:

ТОВ «Опелла Хелскеа Україна»
вул. Жилянська, 48-50А,
Бізнес Центр Прайм,
01033, Київ, Україна

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я