A woman sits on the floor next to her dog.

Mechanismus vzniku lékového poškození jater není plně objasněn, s největší pravděpodobností je však tato porucha dána souhrou daného léčiva (složení, dávka, délka užívání) a individuální charakteristikou postižené osoby (věk, pohlaví, nutriční stav, atd.).

Mechanismus vzniku lékového poškození jater není plně objasněn.

Jaké jsou příčiny lékového poškození jater?

Lékové poškození jater (DILI = Drug-induced liver injury) může být způsobeno nesprávným použitím nebo zneužitím více než 800 různých léčivých látek a toxinů s výsledným škodlivým účinkem na játra.

Lékové poškození jater může vzniknout:

Jak se diagnostikuje lékové poškození jater?

Lékové poškození jater zahrnuje široké spektrum stavů a jeho příznaky se mohou lišit co do typu a intenzity. Příznaky mohou zahrnovat jak drobné abnormality náhodně zjištěné při laboratorních testech, tak i závažné poškození jater, které má za následek akutní selhání jater ohrožující život a zdraví pacienta.

Lékové poškození jater se dělí na tři různé formy:

  • akutní selhání jater (DILI je nejčastější příčinou akutního selhání jater v západních zemích), které se může vyvinout během několika dnů nebo týdnů po požití toxické látky,
  • latentní nebo klinicky zjevné poškození jater (projevující se zvýšením jaterních enzymů ALT a AST),
  • akutní steatóza jater.

Jak se diagnostikuje lékové poškození jater?

Diagnostika lékového poškození jater může být složitá, protože pro tuto nemoc neexistují žádné specifické testy nebo markery. Po důkladném pohovoru s pacientem se lékař nejprve snaží vyloučit jiná, častější onemocnění jater, jako jsou steatóza jater, virová hepatitida B nebo C nebo autoimunitní onemocnění jater v anamnéze. Během pohovoru je pro lékaře nesmírně důležité zaznamenat informace o lécích používaných v současnosti i v minulosti a o potenciálním vystavení toxinům. Pro diagnostiku mohou být užitečné i laboratorní testy. V případě dlouhodobě přetrvávajících příznaků může být nutná jaterní biopsie.

Pro tuto nemoc neexistují žádné specifické testy nebo markery.

Jak se lékové poškození jater léčí?

Léčba lékového poškození jater začíná vždy vysazením léčivého přípravku, který lékař vyhodnotí jako poškozující játra. Léčba je podporována přípravky, které mají ochranný účinek na játra. Pokud přerušení léčby přinese pozitivní výsledky, je prognóza obvykle příznivá. V případě akutního selhání jater může být nezbytná transplantace tohoto orgánu.

Jak předcházet lékovému poškození jater?

Je vhodné mít na paměti několik zásad, které vás ochrání před lékovým poškozením jater:

  • léčivé přípravky dávkujte vždy podle pokynů lékaře nebo v souladu s informacemi v příbalové informaci,
  • nikdy neužívejte léčivé přípravky s alkoholem,
  • postupujte opatrně při užívání léčivých přípravků na nachlazení, které obsahují paracetamol, u nich může snadno dojít k předávkování nad maximální přípustnou denní dávku.

Začněte pečovat o svá játra pomocí léčivého přípravku Essentiale®

Vyberte si správný léčivý přípravek Essentiale® podle svých potřeb a zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi léky Essentiale® a Essentiale® forte.


Zjistěte více o nejčastějších onemocněních jater