A woman sits on the floor next to her dog.

Až donedávna se předpokládalo, že onemocnění jater souvisí zejména s nadměrnou konzumací alkoholu nebo s virovým zánětem tohoto orgánu. Alkohol zůstává i nadále významným problémem, který způsobuje značné poškození jater, studie však začaly poukazovat i na další faktory, které jsou spojeny s nezdravým životním stylem. Proto bylo definováno a klasifikováno nové onemocnění označované jako choroba z blahobytu, tzv. nealkoholová tuková choroba jater. To je často označováno zkratkou NAFLD a je charakterizováno ztučněním jater, které vzniká na podkladě jiných příčin, než je konzumace alkoholu.

Za poslední dvě desetiletí se nealkoholové ztukovatění jater (NAFLD) rozrostlo z relativně neznámého onemocnění na celosvětově nejčastější příčinu chronického onemocnění jater. Podle současných odhadů je nealkoholovým ztukovatěním jater (NAFLD) postiženo 25 % světové populace. To znamená, že touto nemocí může být postižen každý čtvrtý dospělý člověk, tj. přibližně 1,3 miliardy lidí na celém světě.

Alkohol zůstává závažným problémem, který způsobuje značné poškození jater.

Jaké jsou příčiny NAFLD?

Nealkoholové ztukovatění jater (NAFLD) je klasifikováno jako choroba z blahobytu a je obecně považováno za závažné zdravotní riziko. Nicméně jeho vztah k metabolickým dysfunkcím zůstává do značné míry neznámý. Mezinárodní vědecký panel nedávno navrhl změnu názvu onemocnění z „nealkoholového tukového onemocnění jater“ (NAFLD) na „tukové onemocnění jater související s metabolismem“ (MAFLD), které lépe odráží metabolickou souvislost této poruchy.

Výzkumné studie faktorů způsobujících NAFLD stále probíhají, uvedené faktory však lze rozdělit na genetické a externí. Mezi nejznámější rizikové faktory pro vznik NAFLD patří:

Jaké jsou příznaky NAFLD?

S nealkoholovým ztukovatěním jater jsou obvykle spojeny následující příznaky:

  • slabost, únava
  • malátnost
  • poruchy spánku
  • porucha pozornosti
  • nechutenství
  • bolest v pravém podžebří 

Jak se NAFLD diagnostikuje?

Diagnóza NAFLD se stanovuje na základě klinického pohovoru s pacientem, výsledků laboratorních testů a zobrazovacích vyšetření. Diagnóza se potvrzuje na základě výsledku histologického vyšetření vzorku získaného jaterní biopsií. Při stanovení diagnózy je velmi důležité vyloučit jiné příčiny ztukovatění jater, jako jsou nadměrná konzumace alkoholu a jiná chronická onemocnění jater.

Při hodnocení postupu fibrózy jaterní tkáně v průběhu progresivních stádií NAFLD může být vhodné použití určitých neinvazivních diagnostických vyšetření, např. skóre NFS, které analyzuje 6 faktorů: věk, BMI, výsledky laboratorních testů: krevní glukóza, AST a ALT, počet krevních destiček, hladina albuminu.

Jak se NAFLD léčí?

Léčba první linie obvykle zahrnuje následující postupy:

Snížení hmotnosti

Žádoucím stavem je snížení tělesné hmotnosti o 10 %, zlepšení je však pozorováno i v případě, že se tělesná hmotnost sníží pouze o 3–5 % oproti původní hodnotě.

Dieta

Účelem diety je zvrátit nebo zpomalit progresi NAFLD a snížit riziko vzniku metabolických poruch, které NAFLD provázejí. Doporučuje se nízkokalorická dieta s 30% snížením obsahu kalorií ve stravě.

Fyzická aktivita

Bylo prokázáno, že pravidelná fyzická aktivita snižuje obsah tuku v játrech. Fyzická aktivita navíc snižuje riziko metabolických poruch, které NAFLD provázejí: diabetes a obezita.

Jak předcházet vzniku NAFLD?

V prevenci NAFLD je zejména zapotřebí soustředit se na zdravý životní styl a stravovací návyky:

Jaká jsou jednotlivá stadia nealkoholového ztukovatění

Jater?

U tohoto onemocnění se rozlišují následující 4 stadia:

  1. prosté tukové onemocnění jater neboli steatóza (NAFLD)
  2. nealkoholový zánět neboli steatohepatitida (NASH)
  3. fibróza
  4. cirhóza 

Je onemocnění NAFLD reverzibilní (zvratné)?

Za rozvoj NAFLD je z podstatné části zodpovědný životní styl. Změnou stravovacích návyků a zvýšením fyzické aktivity, která vede ke snížení tělesné hmotnosti, lze pozitivně ovlivnit stav jater. Bylo prokázáno, že fyzická aktivita snižuje obsah tuku v játrech. Dále bylo prokázáno, že úbytek hmotnosti má pozitivní vliv na hladiny aminotransferáz v laboratorních testech a > 10% úbytek hmotnosti vede k remisi (zvratu) NAFLD u většiny pacientů.


Začněte pečovat o svá játra pomocí léčivého přípravku Essentiale

Vyberte si správný léčivý přípravek Essentiale® podle svých potřeb a zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi léky Essentiale a Essentiale forte. 


Zjistěte více o nejčastějších onemocnění jater