Jaterní cirhóza je chronický stav, který vzniká následkem dlouhodobého poškození jater. K rozvoji cirhózy dochází v důsledku fibrózy, tj. procesu, při kterém jsou jaterní buňky (hepatocyty) nahrazeny vlákny pojivové tkáně, což v konečném důsledku vede k jejich odumření a k narušení normální funkce jater. Namísto hladké tkáně se objevují jizvy a uzlíky a dochází k tvrdnutí jater. Jakmile dojde k rozvoji cirhózy, játra ztrácí schopnost plnit svou funkci, např. odbourávání škodlivých látek, a netvoří dostatečné množství bílkovin a dalších sloučenin, které jsou nezbytné pro srážení krve. 

Jaterní cirhóza je chronický stav, který vzniká následkem dlouhodobého poškození jater.

Co vede ke vzniku cirhózy?

 • nadměrná konzumace alkoholu,
 • NAFLD (nealkoholová tuková choroba jater) a NASH (nealkoholový zánět jater),
 • dlouhodobá virová hepatitida (typu B nebo C),
 • autoimunitní hepatitida,
 • chronické poruchy žlučových cest,
 • určité škodliviny a léčivé přípravky,
 • komplikace metabolických poruch (jako jsou např. obezita, diabetes, metabolický syndrom).

Jak se jaterní cirhóza diagnostikuje?

Přibližně 30–40 % osob s jaterní cirhózou se o své nemoci dozví při rutinním vyšetření nebo při testech souvisejících s jinými nemocemi. Je to proto, že cirhóza jater nemá v raném stadiu žádné charakteristické příznaky.

Příznaky v raném stadiu onemocnění:

malátnost a trvalá únava

nechutenství a hubnutí

porucha pozornosti

nevolnost a zvracení

problémy se spánkem

S postupující cirhózou se příznaky zhoršují a postihují další části těla.

Příznaky v pokročilejším stadiu onemocnění:

 • svědění kůže,
 • zežloutnutí očního bělma a kůže (žloutenka),
 • otoky nohou a chodidel,
 • otok břicha,
 • dušnost,
 • horečka,
 • závrať,
 • zvracení krve,
 • tmavá nebo dehtově černá stolice,
 • duševní zmatenost.

Jak se jaterní cirhóza diagnostikuje?

Diagnóza jaterní cirhózy není snadná. Po důkladném pohovoru lékař odešle pacienta na různá vyšetření, která potvrdí nebo vyloučí podezření na cirhózu.

Mezi diagnostická vyšetření na toto onemocnění patří:

 • laboratorní testy (krevní obraz a hladina glukózy v krvi, jaterní enzymy, marker hepatocelulárního karcinomu AFP, bilirubin),
 • zobrazovací vyšetření (ultrazvukové vyšetření břicha),
 • endoskopie (gastroskopie),
 • histopatologické vyšetření (biopsie jater),
 • vyšetření s použitím elastografie (metoda podobná ultrazvuku, která vizualizuje průběh jaterní fibrózy).

Jak se jaterní cirhóza léčí?

Způsob léčby jaterní cirhózy vždy závisí na příčině a stádiu onemocnění.

Cirhóza jako důsledek hepatitidy (např. HBV nebo HCV) se léčí pomocí léčivých přípravků, které mají virus z těla odstranit.

Naproti tomu u alkoholické cirhózy je nutná změna životního stylu, včetně úplné abstinence a ústavní odvykací léčby. Abstinence od alkoholu je naprosto nezbytná, protože zpomaluje postup onemocnění u všech forem cirhózy.

Jak se chránit před jaterní cirhózou?

Některé příčiny cirhózy lze označit jako vnější faktory souvisejí se životním stylem nebo léčbou, která způsobuje nevratné poškození jater. Tyto faktory lze ovlivnit a eliminovat. Neméně důležitým faktorem prevence jaterní cirhózy je životní styl, který umožňuje minimalizovat riziko infekce virem hepatitidy C a očkování proti virové hepatitidě B.

Často kladené otázky

 • Jaterní cirhóza se vyvíjí velmi pomalu. Existují 3 klinická stadia fibrózy. Každé z nich může přetrvávat po dlouhou dobu, čím pokročilejší je však fibróza, tím rychlejší je progrese do cirhózy. V nejpokročilejším stádiu je přítomna orgánová cirhóza s život ohrožujícími komplikacemi.

 • Jaterní cirhóza je chronické onemocnění, které nelze zvrátit, proto je nutná trvalá léčba. Léčba může v nejlepším případě vést ke kompenzované cirhóze jater. Pacienti s cirhózou by měli pravidelně navštěvovat specializované pracoviště, kde absolvují vyšetření jaterních funkcí a preventivní léčbu pro zamezení opakovaných komplikací.


Začněte pečovat o svá játra pomocí léčivých přípravků značky Essentiale®.

Vyberte si správný léčivý přípravek Essentiale® podle svých potřeb a zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi přípravky Essentiale® Forte a Essentiale® forte. 


Zjistěte více o nejčastějších onemocněních jater